Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising

Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising English subtitles

Ratings: 8 | Runtime: 104 minGenre: Animation / Action / Adventure / Comedy / Family / Sci-Fi Year: 2019
Starring: Daiki Yamashita / Nobuhiko Okamoto / Yuka Terasaki / Tomoyo Kurosawa