Shikara

Shikara

Shikara English subtitles

Ratings: 2.1 | Runtime: 118 minGenre: Drama / Romance Year: 2020
Starring: Payal Arora / Zamir Ashai / Hafsa Ashraf / Udita Bhalla